Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:00
Bir mermi.
:00:03
Sýraya mý dizilirler dersin?
:00:05
Nisan al.
.

:00:17
Lobiye hoþ geldiniz,
:00:20
Ýyi günler,
:00:22
Durun!
:00:24
Ates!
.

:00:30
Julie, iyi misin?
:00:37
ONeden 1 00. kat?
OOrada bir kacýs modülü var.
. .

:00:42
Michelette'in özel korumasý.
:00:45
Michelette.
:00:48
Binaya daðýlýn.
Onu bulup benim için tutun.

:00:54
Sarayda isyan mý istedin?
:00:58
Ýþte sana isyan!
:01:00
Durmuyor.
:01:04
Durmuyor!
:01:06
OBaska nasýl kontrol edilir?
.
OEdilemez.

:01:12
200. Santral'a gidiyorlar.
:01:16
Mac'in elindeler.
:01:30
Çatýya gidiyoruz.

Önceki.
sonraki.