Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:00
Durmuyor.
:01:04
Durmuyor!
:01:06
OBaska nasýl kontrol edilir?
.
OEdilemez.

:01:12
200. Santral'a gidiyorlar.
:01:16
Mac'in elindeler.
:01:30
Çatýya gidiyoruz.

Önceki.
sonraki.