Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:17
Geri dönmen çok güzel.
:14:19
Benim icin de.
.

:14:23
Ýnanýlmaz. Ýyi hissediyorum.
:14:27
Beyler, arabamý hazýrlayýn.
:14:32
Sen de daha uygun bir þey
giyecek ve. . .

:14:36
. . .benimle geleceksin.
:14:39
OBugün ben sürüyorum.
OBasüstüne efendim.
.

:15:38
Hata yapacaðýný biliyordum.
:15:42
McCandless araba süremez.
:15:47
Ona daha iyi koçluk yapmalýsýn.
:15:55
Sen misin?
:15:57
Kulaðýmý em.

Önceki.
sonraki.