Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:06
Daha ne istiyorsun?
Vur onu Vacendak!

:13:18
Altý.
:13:23
Doðru.
:13:26
Devam et.
:13:29
Dokuz.
:13:33
Devam.
:13:35
Ýki.
:13:40
Yedi.
:13:44
Beþ, yedi.
:13:46
Beþ, dört, altý, dokuz, yedi!
:13:50
Lanet olsun McCandless!
:14:17
Geri dönmen çok güzel.
:14:19
Benim icin de.
.

:14:23
Ýnanýlmaz. Ýyi hissediyorum.
:14:27
Beyler, arabamý hazýrlayýn.
:14:32
Sen de daha uygun bir þey
giyecek ve. . .

:14:36
. . .benimle geleceksin.
:14:39
OBugün ben sürüyorum.
OBasüstüne efendim.
.


Önceki.
sonraki.