Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:40
Tamam, tamam, anladým.
:02:44
Tamam, elbette anladýn.
:02:45
Dinle. Bes saatin var.
.
Büyük yarýþa. . .

:02:49
. . .bes saat.
.

:02:52
Kalk. Hadi uykucu. Kalk.
:02:55
Hala uyuduðuna inanamýyorum.
Ben senden heyecanlýyým.

:03:01
Bak.
:03:02
Diðer sürücülerin
eþleri ne giyecek?

:03:05
"Esleri" mi? "Esleri" mi dedin?
. .

:03:08
Eþleri dedim. Aklým baþýmda deðil.
:03:13
Esleri dedin.
.

:03:15
ODilim sürctü.
.
OBu sürçmeyi sevdim.

:03:18
Bu dili de seviyorum.
:03:21
Alex, hiç heyecanlý deðil misin?
:03:25
Hayýr. Önceden gördüm.
:03:27
Damalý bayrak.
:03:29
Bahamalar'da balayý.
:03:31
Dinle. Bir kerede yalnýz
bir "zum" yapalým.

:03:35
Bu yarýþý kazanacaðým tatlým.
:03:37
Beni kimse durduramaz.
:03:53
GÜVENLÝKSÝZ BÖLÜM

Önceki.
sonraki.