Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:01
Bak.
:03:02
Diðer sürücülerin
eþleri ne giyecek?

:03:05
"Esleri" mi? "Esleri" mi dedin?
. .

:03:08
Eþleri dedim. Aklým baþýmda deðil.
:03:13
Esleri dedin.
.

:03:15
ODilim sürctü.
.
OBu sürçmeyi sevdim.

:03:18
Bu dili de seviyorum.
:03:21
Alex, hiç heyecanlý deðil misin?
:03:25
Hayýr. Önceden gördüm.
:03:27
Damalý bayrak.
:03:29
Bahamalar'da balayý.
:03:31
Dinle. Bir kerede yalnýz
bir "zum" yapalým.

:03:35
Bu yarýþý kazanacaðým tatlým.
:03:37
Beni kimse durduramaz.
:03:53
GÜVENLÝKSÝZ BÖLÜM
:04:20
Beyler, hiçbir þeye
dokunmayýn. Sýcak.

:04:24
Müthissin!
.

:04:27
ORock 'n' roll sürüs.
.
OÝyi hissediyorum.

:04:29
Frenlere daha erken
bassaydýn, bu olmazdý.

:04:35
Sen daktilonu sür,
ben arabamý.

:04:37
Alex, o bir bilgisayar.
Çok kötüsün. Bilgisayar!

:04:41
Affedersin.
:04:43
Kazanacaðým.
:04:46
Umarým Alex.
:04:49
Tek bir þey yap.
:04:53
Kulaðýmý em.
:04:55
Sans icin.
. .

:04:58
Alex, burasý kalabalýk bir yer.

Önceki.
sonraki.