Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:20
Beyler, hiçbir þeye
dokunmayýn. Sýcak.

:04:24
Müthissin!
.

:04:27
ORock 'n' roll sürüs.
.
OÝyi hissediyorum.

:04:29
Frenlere daha erken
bassaydýn, bu olmazdý.

:04:35
Sen daktilonu sür,
ben arabamý.

:04:37
Alex, o bir bilgisayar.
Çok kötüsün. Bilgisayar!

:04:41
Affedersin.
:04:43
Kazanacaðým.
:04:46
Umarým Alex.
:04:49
Tek bir þey yap.
:04:53
Kulaðýmý em.
:04:55
Sans icin.
. .

:04:58
Alex, burasý kalabalýk bir yer.
:05:01
OEmene kadar yarýþmam.
OSen delisin!

:05:04
Ciddi misin?
:05:10
Seni seviyorum.
:05:21
OMutlu musun?
OUçuyorum.

:05:47
Buraya gel dostum.
:05:54
OBirileriyle tanýþtýrayým.
OAnlaþtýðýmýzý sanýyordum.

:05:58
Sen süreceksin, ben dans edeceðim.

Önceki.
sonraki.