Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:06
Þifreleyici kilitlendi.
:08:15
Güc ver.
.

:08:34
Ýyi sürüyor.
:08:43
Saðlýk birimleri, hazýr olun,
Temasa 30 saniye,

:08:48
Haydi! Bastýr!
:08:57
Yirmi saniye.
:09:06
On bes.
.

:09:13
KÝLÝT
:09:16
On,
:09:21
Beþ,,,
:09:24
. . .dört. . .
:09:26
,,,üç, iki,,,
:09:30
,,,bir,
:09:37
Onu aldýk. Gidelim.
:09:39
Kaský çýkarýp tulumu açýn!
:09:50
Hazýr!
:09:55
Ne oluyor?
:09:57
Gidiyoruz,
:09:58
Neler oluyor?

Önceki.
sonraki.