Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:18
Geri al.
:07:22
Daha geri.
:07:27
Saðol.
:07:31
Daha geri. Orada dur.
:07:34
Büyüt.
:07:36
Daha.
:07:51
Tamam.
:08:06
Þifreleyici kilitlendi.
:08:15
Güc ver.
.

:08:34
Ýyi sürüyor.
:08:43
Saðlýk birimleri, hazýr olun,
Temasa 30 saniye,

:08:48
Haydi! Bastýr!
:08:57
Yirmi saniye.

Önceki.
sonraki.