Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:04
Kazanamadým herhalde.
:11:07
Hala beyin fonksiyonu var.
Beyin kesiciyi getirin.

:11:11
Onu böyle teslim edersek
baþýmýz büyük belaya girer.

:11:15
Ön lopa 40 megavat.
:11:17
OBu onu yakar.
OAma sessizlestirir.
.

:11:21
Bu nasýl bir hastane?
:11:28
Ne oluyor?
:11:34
Bu nasýl hastane?
:11:50
Silahlar saða, yukarý,
öldürün onlarý,

:12:06
Hedeftesiniz.
:12:07
Vurun!
:12:44
Avý yakalayýn.
:12:51
Bayýltýcýlarý kullanýn.
:12:53
Yaralanmasýný istemiyorum,

Önceki.
sonraki.