Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:06
Hedeftesiniz.
:12:07
Vurun!
:12:44
Avý yakalayýn.
:12:51
Bayýltýcýlarý kullanýn.
:12:53
Yaralanmasýný istemiyorum,
:13:16
Hey! Taksi!
:13:24
Warren Caddesi'ne.
:13:27
Burada yalnýz sürüyorum
ve düþünüyorum:

:13:30
Önce ücreti al.
:13:33
Antika saat.
:13:35
Ýste. Al.
.

:13:37
Yeter ki buradan cýkalým!
.

:13:43
Bu mahalle iyi deðil.
:13:45
Rekabet çok ve uyumak zor.
:13:47
ONeredeyiz?
ONerede miyiz?

:13:49
Yolcum kafayý yiyor.
:13:55
Kemik avcýlarý!

Önceki.
sonraki.