Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:16
Hey! Taksi!
:13:24
Warren Caddesi'ne.
:13:27
Burada yalnýz sürüyorum
ve düþünüyorum:

:13:30
Önce ücreti al.
:13:33
Antika saat.
:13:35
Ýste. Al.
.

:13:37
Yeter ki buradan cýkalým!
.

:13:43
Bu mahalle iyi deðil.
:13:45
Rekabet çok ve uyumak zor.
:13:47
ONeredeyiz?
ONerede miyiz?

:13:49
Yolcum kafayý yiyor.
:13:55
Kemik avcýlarý!
:14:01
Seni öldüreceðim.
:14:31
Kimse yok mu? Nedir bu?
:14:33
Git buradan! Defol! Yaylan!
:14:36
Jose, benim. Alex Furlong.
Kapýyý aç!

:14:43
Julie yukarýda mý?
Onu görmeliyim.


Önceki.
sonraki.