Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:01
Seni öldüreceðim.
:14:31
Kimse yok mu? Nedir bu?
:14:33
Git buradan! Defol! Yaylan!
:14:36
Jose, benim. Alex Furlong.
Kapýyý aç!

:14:43
Julie yukarýda mý?
Onu görmeliyim.

:15:03
Haydi Julie.
:15:06
Julie, aç! Benim, Alex!
:15:13
Julie nerede?
:15:14
OKim?
OJulie.

:15:16
Julie Redlund! Sen kimsin?
:15:18
Burada oturuyorum.
Sen kimsin? Nasýl girdin?

:15:22
Ne oluyor böyle?
:15:24
Siz kimsiniz?
Burada ne isiniz var?
.

:15:27
OSenin ne isin var?
.
OJulie'yi arýyorum.

:15:30
Lanet olsun! O nerede?
:15:32
Defol git!
:15:33
Charles, dur! Julie Redlund mý?
:15:37
Bu evi yýllar önce ondan aldýk.
:15:39
Bu imkansýz.
Bu sabah onunlaydým.

:15:44
OAman Tanrým. Bir Kacak!
.
ONe?

:15:49
Sana yardým edemeyiz. Kimse edemez.
Git, yoksa Merkez'i ararým.

:15:54
Defol!
:15:56
Defol!

Önceki.
sonraki.