Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:08
Formunda deðilsin Victor.
:18:10
Furlong'u teslim etmen gerekiyordu.
:18:13
Seni görüyorum, ama onu göremiyorum.
:18:32
Çok güzel.
:18:35
Fabergé.
:18:36
Mazeret istemem. Bu isi
.
Mac Corp. Güvenlik devralacak.

:18:42
1 91 6.
:18:44
Devrimden hemen önce.
:18:46
Teslimat yok, ödeme de yok.
:18:50
Simdi defol karsýmdan.
. .

:18:52
Bay Vacendak gidiyor.
Artýk bu olayda deðil.

:18:58
Sana bir þey diyeyim.
:19:00
Furlong'u getireceðimi
söyledim ve getireceðim.

:19:04
Ýstediðini bu iþe ver.
Ama adamlarýn yoluma çýkmasýn.

:19:11
Victor.
Kiminle konuþtuðunu sanýyorsun?

:19:16
Kiminle konuþtuðumu biliyorum Mark.
:19:20
Bir hergeleyle.
:19:23
Defol!
:19:43
Dua edeceksen, baþlayalým.
:19:47
Rahibe. . .
:19:48
Baslatma rahibenden!
.
Kalk ayaða.

:19:51
Nesin ve burada ne isin var?
.

:19:56
Ne veya nerede olduðumu. . .
:19:59
. . .bilmiyorum.

Önceki.
sonraki.