Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:00
Furlong'u getireceðimi
söyledim ve getireceðim.

:19:04
Ýstediðini bu iþe ver.
Ama adamlarýn yoluma çýkmasýn.

:19:11
Victor.
Kiminle konuþtuðunu sanýyorsun?

:19:16
Kiminle konuþtuðumu biliyorum Mark.
:19:20
Bir hergeleyle.
:19:23
Defol!
:19:43
Dua edeceksen, baþlayalým.
:19:47
Rahibe. . .
:19:48
Baslatma rahibenden!
.
Kalk ayaða.

:19:51
Nesin ve burada ne isin var?
.

:19:56
Ne veya nerede olduðumu. . .
:19:59
. . .bilmiyorum.
:20:06
Belki öldüm.
:20:10
Benim icin ne dediler?
.

:20:12
Serseri mi?
:20:16
Kacak.
.

:20:20
Lanet olsun!
:20:25
VERÝ BANKASl:
GÖRÜNTÜ ALINDI

:20:27
Tamam. Görüntüsü
Merkezi Veri Bankasý'nda.

:20:31
Bir videofonun yanýndan
bile geçse yakalarýz.

:20:37
Geri çekiþ masrafý 1 7 milyon.
:20:41
Vücudu buna deðer mi?
:20:46
Bunun yarýsýna seninkini
satarým ona.

:20:49
Biri satar.
:20:52
Geri cekme zamanýný
.
birkaç kiþi biliyordu.

:20:56
Gizlice ticaret yapan
birini biliyor musun?


Önceki.
sonraki.