Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:06
Belki öldüm.
:20:10
Benim icin ne dediler?
.

:20:12
Serseri mi?
:20:16
Kacak.
.

:20:20
Lanet olsun!
:20:25
VERÝ BANKASl:
GÖRÜNTÜ ALINDI

:20:27
Tamam. Görüntüsü
Merkezi Veri Bankasý'nda.

:20:31
Bir videofonun yanýndan
bile geçse yakalarýz.

:20:37
Geri çekiþ masrafý 1 7 milyon.
:20:41
Vücudu buna deðer mi?
:20:46
Bunun yarýsýna seninkini
satarým ona.

:20:49
Biri satar.
:20:52
Geri cekme zamanýný
.
birkaç kiþi biliyordu.

:20:56
Gizlice ticaret yapan
birini biliyor musun?

:21:01
Hayýr, ama araþtýrmaya deðer.
:21:03
Kesinlikle.
:21:07
Buraya gel.
:21:16
Yapma Victor.
:21:24
1 O2O1 O3O2O7O5O1 O3O0O6.
:21:29
Ben, bu þirket dýþýna. . .
:21:31
. . .asla bilgi vermedim
ve asla vermem.

:21:34
Beni test etmene bile sasýrdým.
. .

:21:38
Seni deðil, makineyi test ediyorum.
:21:43
TEMÝZ
:21:45
Çalýþýyor.
:21:51
Diðerlerini test ettir.
:21:56
Zengin bir orospu çocuðu ölür. . .
:21:59
. . .zihnini, Ruhani Santral
dedikleri. . .


Önceki.
sonraki.