Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:02
Hoþça kal,
:58:04
ÝLETÝ SONA ERDÝ
:58:21
Morgan gitti.
:58:23
Ýyi.
:58:48
Alex. . .
:58:50
. . .çok daha yaþlýyým þimdi.
:58:53
Hayýr.
:58:58
Çok güzelsin.
:59:23
Sorun ne?
:59:27
Ölümünü izledim.

Önceki.
sonraki.