Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:01
O bir Kaçak ve hukuken
bir baþkasýnýn malý,

:57:05
OSence bu doðru mu?
-O öldü jule,

:57:08
Onu geri getirmek
için para ödendi,

:57:11
Onlara ait artýk,
ölmesine izin mi versinler?

:57:18
Müsteri kim?
.

:57:19
Müþterilere gizlilik sözü veririz,
:57:22
Santral, McCandless 'ýn
bir yan kuruluþu,

:57:26
Ben bile kayýtlarýný bilmiyorum,
Anlýyor musun?

:57:31
Kapatmak zorundayým, Çok geciktim,
:57:34
Neredesin jule?
:57:37
Bir arkadasýmda.
.

:57:39
O yanýnda mý?
:57:42
Hayýr.
:57:46
-Bir bakarým,
OSaðol.

:57:48
Söz vermiyorum,
Hukuken müdahale edemem,

:57:52
Birkaç saat sonra arasana,
Bakalým ne yapabileceðim?

:57:56
Saðol.
:57:58
Saðol Mac.
:57:59
Peki, Dikkatli ol,
:58:02
Hoþça kal,
:58:04
ÝLETÝ SONA ERDÝ
:58:21
Morgan gitti.
:58:23
Ýyi.
:58:48
Alex. . .
:58:50
. . .çok daha yaþlýyým þimdi.
:58:53
Hayýr.
:58:58
Çok güzelsin.

Önceki.
sonraki.