Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:02
Durumu acýkla. Merhamet dile.
.

:56:07
Merhaba, Tokyo nasýl?
:56:10
Bir pürüz çýktý.
Hala New York'tayým.

:56:14
Tokyo 'da deðil misin?
:56:15
Hayýr.
:56:28
Julie'yi ne zamandan
beri tanýyorsun?

:56:33
Birkaç yýldýr.
Son zamanlarda pek görmedim.

:56:36
Neden?
:56:38
Ýþleriyle çok meþgul.
:56:42
Candless'ýn malý.
:56:45
O kimsenin malý olamaz.
:56:50
Dinle. Her þey deðiþti.
:56:54
Halk ya en tepede, ya en dipte.
Arasý yok.

:56:59
Julie tepede.
:57:01
O bir Kaçak ve hukuken
bir baþkasýnýn malý,

:57:05
OSence bu doðru mu?
-O öldü jule,

:57:08
Onu geri getirmek
için para ödendi,

:57:11
Onlara ait artýk,
ölmesine izin mi versinler?

:57:18
Müsteri kim?
.

:57:19
Müþterilere gizlilik sözü veririz,
:57:22
Santral, McCandless 'ýn
bir yan kuruluþu,

:57:26
Ben bile kayýtlarýný bilmiyorum,
Anlýyor musun?

:57:31
Kapatmak zorundayým, Çok geciktim,
:57:34
Neredesin jule?
:57:37
Bir arkadasýmda.
.

:57:39
O yanýnda mý?
:57:42
Hayýr.
:57:46
-Bir bakarým,
OSaðol.

:57:48
Söz vermiyorum,
Hukuken müdahale edemem,

:57:52
Birkaç saat sonra arasana,
Bakalým ne yapabileceðim?

:57:56
Saðol.
:57:58
Saðol Mac.
:57:59
Peki, Dikkatli ol,

Önceki.
sonraki.