Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:21
Güvenli görünüyor.
1:03:24
Ne zaman güvende hissetsem,
kötü bir þey oluyor.

1:03:27
Gayet iyisin.
1:03:29
Resmin sehrin her
.
yanýnda panolarda.

1:03:32
Yüzünü görenler,
yakalanmadýðýný anlýyorlar.

1:03:37
Kahramansýn.
1:03:38
Kahraman deðilim.
Sadece canýmý kurtarýyorum.

1:03:43
Bunu biz biliyoruz. Ama burada
8 milyon çaresiz insan var.

1:03:48
Büyükannem onlardan biri.
1:03:50
Onu mutlu etmeye devam
ettiðin sürece yanýndayým.

1:03:54
Bu mu?
1:03:56
Sanýrým.
1:04:00
Neden kimse yok?
1:04:03
Hala güvende misin?
1:04:17
O tekneye binmiyorsun Furlong,
1:04:29
Ne oluyor?
1:04:33
Yakalayýn!
1:04:34
Acele edin! Yürüyün, haydi!
1:04:58
Kahretsin!

Önceki.
sonraki.