Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:00
Neden kimse yok?
1:04:03
Hala güvende misin?
1:04:17
O tekneye binmiyorsun Furlong,
1:04:29
Ne oluyor?
1:04:33
Yakalayýn!
1:04:34
Acele edin! Yürüyün, haydi!
1:04:58
Kahretsin!
1:05:01
Furlong orada yok.
Arabada da yok.

1:05:04
Öyleyse bulun ve öldürün.
1:05:07
Vacendak ve kemik
avcýlarý burada.

1:05:10
Onlarý da öldürün.
1:05:13
Acele edin! Haydi!
1:05:15
Cabuk!
.

1:05:18
Yürüyün!
1:05:26
Ripper, aðýr silahý
kim kullanýyor?

1:05:29
Kemik avcýlarý deðil.
Baskasý var.
.

1:05:36
OTuzaða düþtük!
O"Biz" ne demek beyaz adam?

1:05:40
Þaka ediyordum. Beni koru.

Önceki.
sonraki.