Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:02
Bn. Redlund. . .
1:22:07
. . .hizmetlerinize artýk
ihtiyacýmýz kalmadý.

1:22:46
Geliyorlar.
1:22:51
Ýkisini de öldürün.
1:23:00
Bu fazla kolay oldu.
1:23:02
Böylece çýkmamýza izin verir mi?
1:23:07
Sanmýyorum.
1:23:09
Hazýr!
1:23:11
Baska cýkýs var mý?
. . .

1:23:13
Lobi temizse, arka çýkýþ var.
1:23:20
Bir mermi.
1:23:23
Sýraya mý dizilirler dersin?
1:23:25
Nisan al.
.

1:23:37
Lobiye hoþ geldiniz,
1:23:40
Ýyi günler,
1:23:42
Durun!
1:23:44
Ates!
.

1:23:50
Julie, iyi misin?
1:23:57
ONeden 1 00. kat?
OOrada bir kacýs modülü var.
. .


Önceki.
sonraki.