Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:00
Bu fazla kolay oldu.
1:23:02
Böylece çýkmamýza izin verir mi?
1:23:07
Sanmýyorum.
1:23:09
Hazýr!
1:23:11
Baska cýkýs var mý?
. . .

1:23:13
Lobi temizse, arka çýkýþ var.
1:23:20
Bir mermi.
1:23:23
Sýraya mý dizilirler dersin?
1:23:25
Nisan al.
.

1:23:37
Lobiye hoþ geldiniz,
1:23:40
Ýyi günler,
1:23:42
Durun!
1:23:44
Ates!
.

1:23:50
Julie, iyi misin?
1:23:57
ONeden 1 00. kat?
OOrada bir kacýs modülü var.
. .

1:24:02
Michelette'in özel korumasý.
1:24:05
Michelette.
1:24:08
Binaya daðýlýn.
Onu bulup benim için tutun.

1:24:14
Sarayda isyan mý istedin?
1:24:18
Ýþte sana isyan!
1:24:20
Durmuyor.
1:24:24
Durmuyor!
1:24:26
OBaska nasýl kontrol edilir?
.
OEdilemez.

1:24:32
200. Santral'a gidiyorlar.
1:24:36
Mac'in elindeler.
1:24:50
Çatýya gidiyoruz.

Önceki.
sonraki.