Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:02
Michelette'in özel korumasý.
1:24:05
Michelette.
1:24:08
Binaya daðýlýn.
Onu bulup benim için tutun.

1:24:14
Sarayda isyan mý istedin?
1:24:18
Ýþte sana isyan!
1:24:20
Durmuyor.
1:24:24
Durmuyor!
1:24:26
OBaska nasýl kontrol edilir?
.
OEdilemez.

1:24:32
200. Santral'a gidiyorlar.
1:24:36
Mac'in elindeler.
1:24:50
Çatýya gidiyoruz.

Önceki.
sonraki.