Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:48
Zihnime hoþ geldiniz.
1:27:51
Bunun arkasýnda sen vardýn.
1:27:58
Kimseye zarar vermek istemedim,
hele sana hic.
.

1:28:04
Bunlarý hiç görmeyecektin.
1:28:07
Bu yüzden Tokyo'ya
gitmeni istedim.

1:28:10
Sen dönene kadar,
tüm bunlar bitmis olacaktý.
.

1:28:14
Seninle Avustralya'dan
konuþtum. Yaþýyordun.

1:28:17
Özür dilerim Jule.
1:28:19
Seni kandýrdýðým için.
1:28:21
Bay Furlong, inanýn bana,
size de zarar vermek istemedim.

1:28:26
Biz sizi ölümünüzden bir
saniye önce aldýk.

1:28:29
Ýþlem sizin doðal
ömrünüzü kýsaltmadý.

1:28:32
Doðal olmayan ömrümü
kýsaltmasýna ne demeli?

1:28:38
O sekilde baslamadý.
. .

1:28:40
Her þeyin yolunda
gideceðine temin edildim.

1:28:43
Hiç uyanmamanýz gerekiyordu.
1:28:47
Bilinc transferi tamamlandýktan
.
sonra, buna emri vaki diyelim. . .

1:28:52
. . .ancak o zaman sana yeni
benliðimi gösterecektim.

1:28:57
Bunu neden yaptýn?

Önceki.
sonraki.