Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:37:00
Yedi.
1:37:04
Beþ, yedi.
1:37:06
Beþ, dört, altý, dokuz, yedi!
1:37:10
Lanet olsun McCandless!
1:37:37
Geri dönmen çok güzel.
1:37:39
Benim icin de.
.

1:37:43
Ýnanýlmaz. Ýyi hissediyorum.
1:37:47
Beyler, arabamý hazýrlayýn.
1:37:52
Sen de daha uygun bir þey
giyecek ve. . .

1:37:56
. . .benimle geleceksin.
1:37:59
OBugün ben sürüyorum.
OBasüstüne efendim.
.

1:38:58
Hata yapacaðýný biliyordum.

Önceki.
sonraki.