Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:36:00
Sesiyle tanýmlatamayýz.
Retina taramasý iþe yaramaz.

1:36:04
Yalan söylüyor!
Kisisel kimlik numarasýný sor!
.

1:36:08
Onu yalnýz McCandless bilir!
1:36:18
Evet?
1:36:26
Daha ne istiyorsun?
Vur onu Vacendak!

1:36:38
Altý.
1:36:43
Doðru.
1:36:46
Devam et.
1:36:49
Dokuz.
1:36:53
Devam.
1:36:55
Ýki.
1:37:00
Yedi.
1:37:04
Beþ, yedi.
1:37:06
Beþ, dört, altý, dokuz, yedi!
1:37:10
Lanet olsun McCandless!
1:37:37
Geri dönmen çok güzel.
1:37:39
Benim icin de.
.

1:37:43
Ýnanýlmaz. Ýyi hissediyorum.
1:37:47
Beyler, arabamý hazýrlayýn.
1:37:52
Sen de daha uygun bir þey
giyecek ve. . .

1:37:56
. . .benimle geleceksin.
1:37:59
OBugün ben sürüyorum.
OBasüstüne efendim.
.


Önceki.
sonraki.