Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:07
Pøeklad: Lišák, VikiNTiming: LišákNKorektury: shinji
:00:20
Tento film se odehrává ve Støedomoøí v dobì...
:00:25
kdy hydroplány vládly moøím. Vypráví pøíbìh stateèného vepøe...
:00:31
...který bojoval se vzdušnými piráty o svou èest, lásku i bohatství.
:00:36
Hrdina našeho pøíbìhu se nazývá „Porco Rosso“.
:00:47
PORCO ROSSO
:01:46
Rychle, Porco Rosso, vstávej. „Mamma Aiuto“ se do toho dali.
:01:49
Mamma Aiuto? Malé ryby nelovím.
:01:53
Pøepadli výletní loï z Benátek. Chtìjí ukrást naftu.
:01:57
A to je všechno?
:01:58
No... Totiž... Na té lodi prý je i dívèí školka na prázdninovém výletì.

náhled.
hledat.