Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:46
Rychle, Porco Rosso, vstávej. „Mamma Aiuto“ se do toho dali.
:01:49
Mamma Aiuto? Malé ryby nelovím.
:01:53
Pøepadli výletní loï z Benátek. Chtìjí ukrást naftu.
:01:57
A to je všechno?
:01:58
No... Totiž... Na té lodi prý je i dívèí školka na prázdninovém výletì.
:02:03
To tì pøijde na spoustu penìz.
:02:05
Vztáhnu na to odstavec tøi ze smlouvy 14.
:02:07
A ètyøku, taky.
:02:12
Stùjte!
:02:13
Zastavte, nebo vás potopíme!
:02:15
Jù, oni nás unesou!
:02:15
Piráti! Námoøní piráti!
:02:18
Žádní námoøní. To jsou vzdušní piráti!
:02:46
Chtìlo by to generálku, co?

náhled.
hledat.