Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:03
To tì pøijde na spoustu penìz.
:02:05
Vztáhnu na to odstavec tøi ze smlouvy 14.
:02:07
A ètyøku, taky.
:02:12
Stùjte!
:02:13
Zastavte, nebo vás potopíme!
:02:15
Jù, oni nás unesou!
:02:15
Piráti! Námoøní piráti!
:02:18
Žádní námoøní. To jsou vzdušní piráti!
:02:46
Chtìlo by to generálku, co?
:03:20
Vy jste zloèinci?
:03:22
No jéje.
:03:22
A my jsme rukojmí?
:03:24
Pøesnì tak.
:03:25
Vám se øíká vzdušní piráti, viïte?
:03:27
Chytrá holèièka.
:03:28
Hele, lebka!
:03:29
Bezva, že jo?
:03:30
Tak šup, šup!
:03:31
Máme ještì moc práce.
:03:34
Chceme jich všech patnáct?
:03:36
Samozøejmì. Pøece nechceš nechat nìkterou na ocet?
:03:58
Pozdì.
:03:59
Dìvèátka byla unesena!

náhled.
hledat.