Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:02
Pøiveïte je zpátky!
:04:04
Letìli tamtudy!
:04:14
Ne! Tamtudy ne!
:04:17
Je mi jasné, co mají za lubem.
:04:20
Ti lakomci mají hluboko do kapsy, takže budou šetøit benzínem.
:04:25
U prvního ostrova to otoèí, sotva budou z dohledu.
:04:31
Kruci!
:04:40
Ksakru, ty...
:04:55
Zatracená práce.
:05:01
Tady jsou!
:05:16
Co je zase tohle?
:05:17
Vyhlídkový let po ostrovech...
:05:20
Podívejte! To je pašík!
:05:23
Ten je roztomilý.
:05:25
Pozor, aby vás nìkdo neunesl!
:05:27
Byla by vás škoda, sleèny!
:05:32
Páááni!
:05:47
Buïte zticha!
:05:49
My letíme!
:05:51
Ukaž, pus mì!
Nechejte toho!

:05:54
Ticho! Tak utište se!
:05:56
Hej ty, proè nìco nedìláš?
:05:58
Proto jsem se ptal, jestli chceme vzít všechny!

náhled.
hledat.