Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:01
Tady jsou!
:05:16
Co je zase tohle?
:05:17
Vyhlídkový let po ostrovech...
:05:20
Podívejte! To je pašík!
:05:23
Ten je roztomilý.
:05:25
Pozor, aby vás nìkdo neunesl!
:05:27
Byla by vás škoda, sleèny!
:05:32
Páááni!
:05:47
Buïte zticha!
:05:49
My letíme!
:05:51
Ukaž, pus mì!
Nechejte toho!

:05:54
Ticho! Tak utište se!
:05:56
Hej ty, proè nìco nedìláš?
:05:58
Proto jsem se ptal, jestli chceme vzít všechny!
:06:03
Dobøe, ale jen na chvíli. Tady nesmíte být.
:06:07
Jé, to je krása.
:06:09
Hele, koukej! Èervené letadlo.
:06:11
Kde? Kde?!
:06:13
Bylo tam, že jo?
:06:15
Jasnì!
:06:20
A mám vás.
:06:24
Koukej, už letí.
:06:25
To je Porco Rosso!
:06:27
Nevidíme!
:06:34
Chcíplo to.
:06:35
Padáme!
:06:36
Nikam nepadáme! Máme ještì jeden motor!
:06:42
Co to sakra vyvádíte?
:06:44
Støílejte, tak sestøelte ho, hrome!
:06:46
Ty jo! To èervené letadlo je ale bezva!
:06:52
Netrefil ses.
Protože pøekážíte.


náhled.
hledat.