Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:01
Právì jsem tì chtìla jet hledat.
:25:04
Ach tak... To jsem ráda.
:25:06
Za ty dva dny na ostrovì jsem trochu zhubnul.
Jedu do Milána nechat opravit letadlo.

:25:14
Jestli se tam ukáže ten Amerièan, vyøiï mu,
že se ještì uvidíme.

:25:20
COŽE?
:25:21
Mᚠmì za nástìnku nebo co?
:25:23
A se o vás bojíme sebevíc, pro vás, piloty hydroplánù...
:25:27
...jsme jen høebíky v pøistávacím molu.
:25:31
Marco, takhle jednou skonèíš jako vepøová se zelím.
:25:34
Nechci se doèkat tvého pohøbu.
:25:38
Prase bez køídel je jen obyèejné prase.
:25:40
Blbèe!
:25:54
„Rudá køídla zlomena! Je Porcellino Rosso živý èi mrtvý?“
:26:33
Øíkal jsem si, že se dnes objevíš. Èekali jsme tì.
:26:36
Zase budu potøebovat pomoc.
:26:38
Tohle vypadá zle. Nebude rychlejší postavit nové?
:26:43
Chci si nechat tohle.
:26:45
Je mi to jasné.
:26:48
Uhnìte, zacouvám dovnitø.
:26:53
Co je to za dìvèe?
:26:56
Moje vnuèka, z Ameriky.

náhled.
hledat.