Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:33
Øíkal jsem si, že se dnes objevíš. Èekali jsme tì.
:26:36
Zase budu potøebovat pomoc.
:26:38
Tohle vypadá zle. Nebude rychlejší postavit nové?
:26:43
Chci si nechat tohle.
:26:45
Je mi to jasné.
:26:48
Uhnìte, zacouvám dovnitø.
:26:53
Co je to za dìvèe?
:26:56
Moje vnuèka, z Ameriky.
:27:01
Mùžeš, mùžeš... Mùžeš...
:27:22
Pìkný stroj.
:27:23
Krasavec, dìdo, viï?
:27:25
Èisté linie.
:27:27
Dneska èlovìk na takovou práci skoro nesežene lidi.
:27:30
Vùbec se ti nepodobá.
:27:32
Vážnì je to tvoje vnuèka?
:27:35
Ruce od ní pryè!
:27:40
Je to na tobì, Fio.
:27:42
Postarám se o to.
:27:44
Chci dostat Curtise. Potøebuju o patnáct uzlù víc.
:27:47
Tak Curtis? Známe, známe...
:27:55
Co ty na to?
:27:56
To je pøece Folgore, ne?
:27:58
Neptej se, odkud je.

náhled.
hledat.