Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:00
Porcellino!
:33:02
Babièko!
:33:04
Ty ještì žiješ?
:33:08
Žes nám ale vyrostl do krásy!
:33:13
Snad nejdete taky do práce?
:33:15
Jo jo. Chci pøispìt pravnouèatùm na kapesné.
:33:24
Chlap tu není ani jeden, co?
:33:26
Ne.
:33:28
To jsou všechno tvé pøíbuzné?
:33:30
Pøesnì tak. Je tu nouze o práci...
:33:32
Chlapi odjeli hledat výdìlek jinam.
:33:37
Kvùli hospodáøské krizi?
:33:39
Žádné strachy. Ženské pracují dobøe a mají odvahu.
:33:44
Stavìt letadlo není jako upéct buchty.
:33:55
Dobrotivý Bože na nebesích,
ve chvíli nejt잚í jsi naší firmì seslal práci a chléb.

:34:01
Odpus nám, høíšníkùm, jenž využíváme
ženské ruce pro stavbu stíhaèe.

:34:06
Amen.
:34:09
Nu, jak k jídlu, tak k dílu!
:34:22
Má dobrý zvuk! Je to vážnì kousek!
:34:32
Pìkný tah, co øíkáš?
:34:34
Nepøehánìj to, nebo tu boudu zbouráš!
:34:38
Ten Curtis taky nebude jen pšoukat!

náhled.
hledat.