Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:11
Hm, to je dobrý nápad.
:35:13
Viï? Mùže to tak být?
:35:16
Ale to bude stát spoustu penìz...
Už teï jsme s úèty pøes rozpoèet.

:35:24
Co na to nᚠsponzor?
:35:28
Porco...
:35:31
Dobøe. Jen se na mì tak nekoukej.
:35:34
A je po tvém.
:35:35
Bezva! Už jsem mluvila s výrobci, hned to objednám.
:35:39
Já tì miluju, Porco!
:35:45
Zabere to aspoò tøi mìsíce.
:35:47
Povìsím lovení odmìn na høebík a pùjdu dìlat piráta.
:35:50
Je pìkná, co?
:35:52
Opovaž se na ni sáhnout.
:35:53
Mám svých problémù dost.

náhled.
hledat.