Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:07
Udìlali z tebe majora? Tos nám ale vyrostl, Fierrali.
:37:10
Ty pitomèe! Proè ses vracel?
:37:13
Chodím, kam se mi zachce. Jsem už takový.
:37:15
Tentokrát už tajným neuteèeš.
:37:18
Sledovali tì?
:37:20
Zmizel jsem jim.
:37:21
Chtìjí na tebe vydat zatykaè.
:37:23
Za protistátní chování, potulku,
podvratné myšlenky, veøejné pohoršení...

:37:27
...a za to, že jsi nestoudné líné prase.
:37:32
To není k smíchu, ty troubo!
:37:35
Hodlají ti zabavit letadlo.
:37:38
Ten film je pøíšerný, nemyslíš?
:37:40
Marco, vra se zpátky do letectva.
Máme své kontakty, nìco pro tebe vymyslíme...

:37:46
Radši budu prase než fašista.
:37:49
Éra bájeèných mužù na létajících strojích skonèila.
:37:52
Teï mùžeme lítat už jen pro „vlast“,
„národ“ a takové pitomosti.

:37:57
Já vždycky lítal jen pro sebe.
:38:00
S køídly nebo bez køídel, prase zùstane prasetem.
:38:04
Díky za radu, Fierrali. Pozdravuj ostatní.
:38:08
Je to dobrý film. Dávej na sebe pozor.
:38:11
S prasaty se soudy nevedou.
:38:16
Sbohem, kamaráde.
:38:35
Chceš svézt, Porco?
:38:41
Díky, zachránilas mì.
:38:49
Náklaïák je vypùjèený,
zítra s ním vezmeme letadlo na jezero.

:38:52
Bude to testovací let.
:38:54
Obejdu se bez testù. Musím odletìt, jakmile to pùjde.
:38:58
Co je to za nesmysl? Bez otestování letadlo nepøedám.

náhled.
hledat.