Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:00
S køídly nebo bez køídel, prase zùstane prasetem.
:38:04
Díky za radu, Fierrali. Pozdravuj ostatní.
:38:08
Je to dobrý film. Dávej na sebe pozor.
:38:11
S prasaty se soudy nevedou.
:38:16
Sbohem, kamaráde.
:38:35
Chceš svézt, Porco?
:38:41
Díky, zachránilas mì.
:38:49
Náklaïák je vypùjèený,
zítra s ním vezmeme letadlo na jezero.

:38:52
Bude to testovací let.
:38:54
Obejdu se bez testù. Musím odletìt, jakmile to pùjde.
:38:58
Co je to za nesmysl? Bez otestování letadlo nepøedám.
:39:01
Jenom samotný transport k jezeru
nám zabere skoro celý den.

:39:05
Není èas. Podívej se dozadu... Opatrnì.
:39:11
Fašistiètí tajní. Sledovali tì, Fio.
:39:16
Mì? A proè?
:39:19
Protože já jim utekl.
:39:21
A protože dìlᚠna mém letadle.
:39:27
A Porco, ty jseš vážnì špión?
:39:34
Já, a špión?
:39:37
Špióni se musí snažit daleko víc než já.
:39:41
Ale byls pøece váleèný hrdina.
:39:44
A teï jsi pøece nic neprovedl. Není to divné?
:39:47
Taky si myslím!
:39:53
Tak tudy to nepùjde.

náhled.
hledat.