Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:00
Odletím, jak jen to pùjde.
Ještì chvíli a povezu i bábi.

:43:04
Tomu øíkám nápad!
:43:09
Pojïte, bábi!
:43:10
Suvenýry mi vozit nemusíš, Fio.
:43:21
Kontakt!
:43:32
Otevøete!
:43:41
Puste!
:44:01
Únos! Zapla, lumpe!
:44:13
Jak tì poslouchá, Porco?
:44:15
Je to trochu janek, zrovna jako ty.
:44:17
Zaèíná se plašit.
:44:22
Hned zastav! Potøebuje vyladit!
:44:24
Na to není èas! Nìjak ho udržím.
:44:30
Nechce z vody!
:44:33
Pøed námi je loï!
:44:38
Tak le!
:44:43
Klid, ty janku!
:44:44
Køidélko je pod vodou. Pøitáhni trimr!
:44:47
Trimr?
:44:48
Tu vìc napravo!
:44:50
Rychle!

náhled.
hledat.