Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:01
Únos! Zapla, lumpe!
:44:13
Jak tì poslouchá, Porco?
:44:15
Je to trochu janek, zrovna jako ty.
:44:17
Zaèíná se plašit.
:44:22
Hned zastav! Potøebuje vyladit!
:44:24
Na to není èas! Nìjak ho udržím.
:44:30
Nechce z vody!
:44:33
Pøed námi je loï!
:44:38
Tak le!
:44:43
Klid, ty janku!
:44:44
Køidélko je pod vodou. Pøitáhni trimr!
:44:47
Trimr?
:44:48
Tu vìc napravo!
:44:50
Rychle!
:45:04
Hodný kluk. Najednou se zklidnil.
:45:40
Krása. Ten svìt je ale krásný.
:45:47
Sleduje nás?
:45:49
Nezdá se, že by se chtìl prát.
:45:52
Je to nìkdo z Italských vzdušných sil.
:45:55
Nejspíš Fierrali...

náhled.
hledat.