Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:00
Musíme to uhrát na obì strany. Co øíct Curtisovi?
:58:04
Myslíš poslat ho znova na souboj s Porcem?
:58:07
Jeho kontrakt už skonèil...
:58:10
Já se tak stydím!
:58:15
To je Curtis!
:58:20
Všechno jsem slyšel!
:58:22
Já pøed nikým utíkat nebudu!
:58:26
Vy pitomci. To jste všichni pøilezli tudy?
:58:40
Podrž mi to.
:58:46
Chceš odvetu, že ano?
:58:48
Ale já tì prvnì porazil. A pro piráty už taky nedìlám.
:58:54
Chceš øíct, že nebudeš bojovat zadarmo? Co navrhuješ?
:59:07
Nádhera!
:59:09
Když zvítìzím, vezmeš si mì?
:59:15
Myslím to vážnì!
:59:16
Jak je libo. A když vyhraje Porco, splatíš tyhle úèty.
:59:21
Poèkej, Fio...
:59:23
Ty se do toho neple.
:59:29
Sleèno Fio, ještì si to mùžete rozmyslet.
:59:31
Zeptej se jeho.
:59:33
Ty úèty nejsou zrovna nízké.
:59:35
Máme rozumné ceny.
:59:36
Tak jdeš do toho nebo ne?
:59:38
Pro svou lásku se budu bít kdykoliv!
:59:41
Skvìlý.
:59:43
Teï mì poslouchejte! Odhodlání sleèny Fio mì pøesvìdèilo!
:59:47
„Mamma Aiuto“ bude tento souboj sponzorovat!
:59:52
A Svaz vzdušných pirátù se k nim pøidá!
:59:58
Nashledanou, sleèno Fio! Budeme se tìšit!

náhled.
hledat.