Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:07
Nádhera!
:59:09
Když zvítìzím, vezmeš si mì?
:59:15
Myslím to vážnì!
:59:16
Jak je libo. A když vyhraje Porco, splatíš tyhle úèty.
:59:21
Poèkej, Fio...
:59:23
Ty se do toho neple.
:59:29
Sleèno Fio, ještì si to mùžete rozmyslet.
:59:31
Zeptej se jeho.
:59:33
Ty úèty nejsou zrovna nízké.
:59:35
Máme rozumné ceny.
:59:36
Tak jdeš do toho nebo ne?
:59:38
Pro svou lásku se budu bít kdykoliv!
:59:41
Skvìlý.
:59:43
Teï mì poslouchejte! Odhodlání sleèny Fio mì pøesvìdèilo!
:59:47
„Mamma Aiuto“ bude tento souboj sponzorovat!
:59:52
A Svaz vzdušných pirátù se k nim pøidá!
:59:58
Nashledanou, sleèno Fio! Budeme se tìšit!
1:00:03
To jsou ale smradi!
1:00:05
Ne, abys zdrhnul, prase jedno!
1:00:07
Držte huby! Táhnìte, odkud jste pøišli!
1:00:12
Sbohem!
1:00:16
Tak to je náramné. Cos to tady...
1:00:21
Nekøiè na mì. Já vím, že jsem pitomá.
1:00:31
Fio...
1:00:33
Myslím, že ti dlužím podìkování.
1:00:37
Dalas mi novou šanci. Díky.
1:00:40
Jedeme v tom spolu.
1:00:43
Takže jsme paráci?
1:00:47
Šance jsou tak padesát na padesát.
1:00:50
Já ti vìøím, Porco.
1:00:53
Vìøíš mi? Nemám tohle slovo rád, ale od tebe zní nìjak líp.

náhled.
hledat.