Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:14
Berlini, vra se! Co teï bude s Ginou?
1:07:17
Pùjdu místo tebe!
1:07:58
Když jsem se probral, letìl jsem sám tìsnì nad moøem.
1:08:06
Bùh ti øekl, že ještì nepøišel tvùj èas?
1:08:10
Možná mi øekl, abych už napoøád létal sám.
1:08:15
Tak to urèitì nebylo! To si pøece nezasloužíš, Porco!
1:08:18
Ti dobøí kluci si nezasloužili umøít.
1:08:20
Krom toho – to, co jsem vidìl, mohlo být i Peklo.
1:08:23
Tak, pohádky je konec. Bìž spát.
1:08:29
Ten mizera, prodal mi zrezlou munici...
1:08:33
Jsem ráda, že ses vrátil mezi živé.
1:08:36
Mám tì totiž ráda, víš?
1:08:40
Dobrou!

náhled.
hledat.