Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:01
Hned jak skonèíme, Fio, odvedu tì do kostela.
1:11:04
Žádný strach. Maminka vždycky øíká,
že ženská si nakonec zvykne.

1:11:14
Dovolila byste spoleènou foteèku?
1:11:16
Teï jsem se koupal!
1:11:17
Pozor, vyletí ptáèek!
1:11:19
SÝR!
1:11:20
Výbornì!
1:11:42
Pokud souboj skonèí do tøí minut, má èerný výhodu...
1:11:44
To je paráda! Tohle by mìli poøádat každý mìsíc.
1:11:51
Patnáct sekund do startu!
1:11:57
No nejsou skvìlí?
1:12:00
Pìt sekund!
1:12:01
Ètyøi!
1:12:02
Tøi!
1:12:03
Dva!
1:12:04
Jedna!
1:12:04
Teï!
1:12:13
Curtis se odlepil døív!
1:12:32
Tak tenhle souboj je pøedem jasný.
1:12:34
Pùjè mi to.
1:12:42
Porco, co to dìláš?! Le výš!
1:12:44
Kdyby se teï zvednul, tak to koupí.
1:12:47
Takhle nízko nad vodou je t잚í se trefit.
1:12:55
Chceš, abych plýtval støelivem, co? Na to ti neskoèím.

náhled.
hledat.