Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:10:01
Držte huby!
1:10:02
Kdo bude remcat, toho sejmu!
1:10:13
Mìl by to spíš zkusit s desetitunovou bombou.
1:10:16
Tento souboj rozhodne o osudu naší
milované sleèny Fio Piccolo. Tak kušujte!

1:10:23
Rozumíte?! Jestli jo, tak jí zatleskejte. Potlesk!
1:10:29
Tak zaèneme už?
1:10:30
Ticho buï. Musí to mít dekórum.
1:10:34
A nyní pøedveïte ceny!
1:10:42
Prosím.
1:10:43
Díky.
1:10:44
Polož to tam, dìlej!
1:10:49
Nìjaké pøipomínky?
1:10:51
Podejte si ruce, než zahájíme souboj.
1:10:53
Ani náhodou. Zrovna jsem se myl.
1:10:59
To je ale hulvát.
1:11:01
Hned jak skonèíme, Fio, odvedu tì do kostela.
1:11:04
Žádný strach. Maminka vždycky øíká,
že ženská si nakonec zvykne.

1:11:14
Dovolila byste spoleènou foteèku?
1:11:16
Teï jsem se koupal!
1:11:17
Pozor, vyletí ptáèek!
1:11:19
SÝR!
1:11:20
Výbornì!
1:11:42
Pokud souboj skonèí do tøí minut, má èerný výhodu...
1:11:44
To je paráda! Tohle by mìli poøádat každý mìsíc.
1:11:51
Patnáct sekund do startu!
1:11:57
No nejsou skvìlí?

náhled.
hledat.