Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:00
Stùj! Výhry musí zùstat tady!
1:18:04
Zatracená práce. Poèkejte na mì!
1:18:12
Ty vykrmený prase!
1:18:16
Šestákovej kovbojíèku!
1:18:23
Pojï si pro ránu!
1:18:25
Vra se ke kravám!
1:18:33
Porco, nedej se!
1:18:37
Vstávej, dobytku!
1:18:42
To nebylo fér!
1:18:44
Zmlkni!
1:19:07
Dej mu hák! Kryj se! Kryj se!
1:19:10
Do nìj! Dej mu!
1:19:12
Pøijímáme sázky. Mùžete sázet!
Svaz pirátù drží bank!

1:19:16
Má nìkdo gong? Gong!
1:19:22
Rychleji letìt nemùžeme?
1:19:23
Bohužel ne. Motor by shoøel.
1:19:26
To jsou všichni piloti hydroplánù tupci?
1:19:34
Ahoj, Fio. Vidìlas, jak jsem ho teï praštil?
1:19:42
V pøíštím kole ho složím.
1:19:45
Teï pùjdeš spinkat, frajere.
1:19:46
Drž se, Porco!
1:19:49
Pùjdeš do tlaèenky, pašíku!
1:19:53
Pojï, ty prasáku!
1:19:56
Sám jseš prasák!

náhled.
hledat.