Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:07
Dej mu hák! Kryj se! Kryj se!
1:19:10
Do nìj! Dej mu!
1:19:12
Pøijímáme sázky. Mùžete sázet!
Svaz pirátù drží bank!

1:19:16
Má nìkdo gong? Gong!
1:19:22
Rychleji letìt nemùžeme?
1:19:23
Bohužel ne. Motor by shoøel.
1:19:26
To jsou všichni piloti hydroplánù tupci?
1:19:34
Ahoj, Fio. Vidìlas, jak jsem ho teï praštil?
1:19:42
V pøíštím kole ho složím.
1:19:45
Teï pùjdeš spinkat, frajere.
1:19:46
Drž se, Porco!
1:19:49
Pùjdeš do tlaèenky, pašíku!
1:19:53
Pojï, ty prasáku!
1:19:56
Sám jseš prasák!
1:20:00
Honíš každou sukni, kterou...
1:20:02
Povídám, že jseš prasák!
1:20:03
Tak si jednu vyber, Ginu nebo Fio!
1:20:06
Cože?
1:20:10
Obì mít nemùžeš!
1:20:14
Gina...
1:20:17
Co sem tahᚠGinu?!
1:20:22
Gina tì miluje, ty prase!
1:20:29
Gina...
1:20:34
...na tebe èeká...
1:20:38
...ve své zahradì!
1:20:47
Porco!
1:20:48
Gong!
1:20:49
Odpoèítejte ho! Tak dìlejte!
1:20:58
Už je vidím. Italské letectvo ještì nedorazilo.

náhled.
hledat.