Rapid Fire
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:01
Обзалагам се, че не е натискал спусъка лично от 15 години.
:22:04
Точно така.
:22:07
А вие, приятелю, сте очевидец.
:22:10
Вие сте ценен свидетел в това.
:22:16
Исках само да докажа, че съм невинен, ако не съм арестуван се прибирам.
:22:21
Ще бъдете под денонощната закрила на ФБР.
:22:23
Събота и Неделя в Чикаго, полет в първа класа, хотел.
:22:27
- Няма да стане.
- Ще ни съдействаш

:22:29
или ще ти лепна такива обвиния, които няма да можеш да изречеш.
:22:31
- Какви обвинения?
- Какво ще кажеш за обида на длъжностно лице,

:22:34
съзпрепятстване на правосъдието, непредумишлено убийство?
:22:37
Кой съдия ще повярва на това?
:22:40
Моят съдия.
:22:43
Помисли си, Джейк.
:22:46
Искаш да постъпиш правилно.
:22:49
Това е изнудване.
:22:52
Това е... помощ на закона.
:23:29
БОУЛИНГ
:23:37
Къде го държат?
:23:40
Да?
:23:41
Разорен е. Повечето му хора са в затвора. Слаб е.
:23:45
Тао, Ченк, Серано.
:23:49
Зад ъгъла.
:23:50
Снощи някой е извадил Ченк от играта.
:23:54
- Това какво ти говори?
- Елиминиране на средния.

:23:57
Някой се намесва в бизнеса. Става нещо и това не ми харесва.

Преглед.
следващата.