Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:46
Hayýr!Hayýr!
:02:58
Bana Fargo, Kuzey Dakota'dan
Ajan Chester Desmond’u bulun!

:03:17
Jake, buraya gelip
yardýmcý ol.

:03:20
Ben telefona bakacaðým.
:03:30
-Alo
-Chet, seni Portland, Oregon'dan arýyorum!

:03:33
Ben Portland Oregon'dan
Yerel Suçlar Masasý Þefi Gordon Cole.

:03:39
Tamam, Gordon.
O-re-gon!

:03:42
Genç bir kýz öldürüldü.
:03:45
17 yaþýnda!
Adý Teresa Banks!

:03:49
Chet,
sana bir sürprizim var

:03:52
Çok ilginç birþey
görmeni istiyorum!
Ayarlamalar yapýldý...

:03:57
Özel Portland
havaalanýnda seninle buluþacaðýz.


Önceki.
sonraki.