Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:05
Güzel. Ama
anlamýný söyleyemem.

:07:11
Söyleyemez misin?
:07:14
Hayýr, söyleyemem.
:07:55
Ýyi günler.
Federal Araþtýrma Bürosu (FBI).

:07:59
Ben özel ajan Chet Desmond.
Serif Cable'ý
görmek istiyordum.

:08:11
Niçin ortaðýnla beraber
þuraya oturmuyorsun?

:08:14
Evindeymiþsin gibi rahatýna bak
çünkü biraz beklemeniz gerekecek.

:08:29
Kahve istermisiniz?
Hadi alýn.

:08:32
2 gün önce yapýlmýþtý.
:08:41
Tamam, bu kadar
beklemek yeter.

:08:43
Öyle mi?
:08:52
Kýpýrdama.

Önceki.
sonraki.